DUPLICATE FILES SEARCHER

 

 

 

1.  Co to jest Duplicate Files Searcher?

 

Duplicate Files Searcher (DFS) jest programem służącym do znajdowania i usuwania duplikatów plików w komputerze (screenshots). Program może służyć również do obliczania sum kontrolnych MD5 oraz SHA. Dostępne są dwie wersje: wersja open source oraz wersja pełna (darmowa, ale nie open source). Wersja open source znajduje się w pliku dfs.jar, zaś wersja pełna w pliku dfsfull.jar.

 

2.  Jakie są zalety pełnej wersji?

 

Wersja  open source oferuje jedynie podstawową funkcjonalność. Wersja pełna daje użytkownikowi kilka dodatkowych możliwości:

  • Manualny wybór plików, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad plikami które mają być skasowane,
  • Metoda porównywania plików bajt po bajcie, co zapewnia 100% dokładność,
  • Podgląd plików
  • Nowy interfejs użytkownika wyświetlający wyniki poszukiwania duplikatów,
  • Ulepszony (szybszy) silnik przeszukujący,
  • Kilka różnych kryteriów porównywania plików,
  • Możliwość dostosowywania wyglądu programu,
  • Nowy format plików raportu.

 

3.  Gdzie można pobrać DFS?

Odwiedź stronę http://sourceforge.net/projects/dfr/

 

4.   Jak zainstalować DFS?

 

DFS nie wymaga instalacji. Najprościej jest utworzyć nowy katalog i umieścić w nim plik dfsfull.jar.

 

5.   Jak uruchomić DFS?

 

Aby uruchomić DFS należy otworzyć plik dfsfull.jar poprzez podwójne kliknięcie pliku dfsfull.jar lub pisząc w linii poleceń: java –jar dfsfull.jar.

 

6. Przyszły rozwój

 

Wszelkie uwagi (komentarze, propozycje nowych funkcji, informacje o znalezionych błędach, etc.) są mile widziane. Jeśli chciałbyś zostawić swój komentarz odwiedź http://sourceforge.net/projects/dfr/.